11

Aug 2020

Roboty można wykorzystywać do wielu innych zadań wykonywanych w celach, takich jak kontrola jakości, sprawdzenie specyfikacji czy inspekcja powierzchni.